horso by themepul

Služby

Geodetické práce

Nabízíme širokou spolupráci firmám i soukromníkům při zajištění veškerých geodetických a kartografických prací na celém území ČR i v zahraničí. Jsme připraveni pro Vás v krátkých dodacích lhůtách provést komplexní zeměměřické práce v interaktivním grafickém zpracování výsledků pro informační systémy. Inženýrská činnost v investiční výstavbě. Provádíme následující činnosti:

Geodetické a kartografické práce

 • geodetické a kartografické práce vyhotovení geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic (autorizační oprávnění pro ČR)
 • pozemkové úpravy (s autorizačním oprávněním pro ČR)
 • tematické technické mapy velkých měřítek
 • územně plánovací dokumentace – podklady pro projektování
 • budování geodetického bodového pole
 • vytyčování stavenišťních sítí
 • vytyčování liniových staveb, komunikací a produktovodů
 • vytýčení staveb, stavebních objektů a zařízení
 • kontrolní měření v průběhu výstavby
 • vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb
 • zaměření a monitorizace skládek
 • určování kubatur odtěžených a navezených
 • sledování vertikálních a horizontálních posunů a přetvoření staveb a sesuvů
 • zaměření jeřábových drah
 • speciální úkoly inženýrské geodezie
 • zpracování dokumentace a protokolů ve všech žádaných stw
 • odborné poradenství související s právními vztahy k nemovitostem

Speciální práce

 • přesná měření na mostech a ocelových konstrukcích
 • kontrolní geodetické určení prostorových vztahů při dílenských přejímkách a montážních prohlídkách ocelových mostů a jiných konstrukcí
 • bezdotykové měření prostorových objektů sledování objemové naplněnosti skládek, určování objemů nepravidelných prostor
 • zaměření terénu a vytvoření jeho digitálního modelu pro snímání profilů vzhledem ke konečnému průběhu trasy
 • perspektivní a axonometrické pohledy na zaměřený či navrhovaný terén i s objekty
 • návrhy vytyčovacích sítí s optimalizací měřických metod
 • poddolovaná a svážná území: vyhodnocení stability polohy geodetických sítí, pohyby a deformace objektů, zavádění předpokládaných poklesů do terénu a porovnání se skutečnými pohyby
 • přesné měřické v kolejišti
 • přesné práce při montáži ocelových konstrukcí a konzultace k technologickým postupům montáže
 • vytyčování všech druhů chráněných území, biokoridorů a všech prací z hlediska ochrany životního prostředí
 • vytyčování a zaměřování všech druhů vodních staveb

Výpočetní práce

 • digitalizace grafických map (vektorově, rastrově)
 • digitalizace výškopisu do matematického prostorového modelu
 • speciální velkoplošné transformace
 • vyhodnocení sklonitosti a expozice svahů terénu
 • výpočty kubatur
 • vyhodnocování etapového měření posunů a deformací
 • výpočetní práce v kolejích (vyrovnání koleje, poloha koleje na mostech)
Kontaktujte nás

Pokud sháníte kvalitní geodety, kteří se vám postarají o vytyčení hranic pozemku nebo mapování terénu, tak se na nás neváhejte kdykoliv obrátit. Budeme se na vás těšit.

Prodej, kalibrace a opravy přístrojů

Disponujeme širokým sortimentem kvalitních geodetických přístrojů, mezi které spadají například nivelační přístroje anebo laserové dálkoměry. Tyto přístroje máme od špičkových odběratelů, u kterých vám můžeme zaručit stoprocentní kvalitu. Rádi vám samozřejmě poradíme s výběrem a v případě potřeby vás i rychle zaškolíme v jeho používání.