VyhledáváníGeodetické fórum

Máte-li na nás dotaz z našeho oboru, vložte
jej do FÓRA .
Budeme-li na něj znát odpověď, rádi vám
na váš dotaz odpovíme.

Vítejte

na stránkách firmy GEOTROP s. r. o., geodetické a kartografické kanceláře.


vlajka cz
 

Jsme geodetická a kartografická společnost působící převážně v České republice. Zabýváme se širokým spektrem činností, který obor geodesie nabízí.
Od problematiky katastru nemovitostí, budování bodových polí, zhotovování tématických map velkého měřítka jako podkladu pro různé projekty až po vytyčování staveb a následné zaměření jejich skutečného provedení.
Při těchto pracích spolupracujeme s různými, hlavně stavebními firmami a státní správou.
Díky úzké spolupráci se společnostmi Geoobchod a Navisat také zajišťujeme prodej a servis geodetických i stavebních přístrojů. Dále také nabízíme všechny dostupné GPS navigace včetně aktualizací map.


vlajka gb
We are a private geodetic and cartographic company operating mainly in Czech market. We focus on a wide range of specific activities in the field of geodesy, covering the issues of the register of real estates, creating survey networks, thematical large-scale maps as a basis for various projects or staking out buildings.
At process of our work we primarily cooperate with civil construction companies (regarding buildings, sewer networks, water distribution systems etc.) and the state administration.
Also , we provide sales and service of surveying and construction equipment thanks to the close cooperation with companies Geoobchod and Navisat. We offer all the available GPS navigation. Including the implementation of map updates.

    Naše krédo :

  • Odbornou činnost vykonávat dle našeho nejlepšího svědomí, aktuálních odborných znalostí a zkušeností, nepodjatě a nezávisle na vnějších vlivech.
  • Našim cílem je uspokojování potřeby takového objednatele, jehož požadavek je za naší pomoci jasně a jednoznačně formulován.
  • Nesdělujeme neoprávněným osobám skutečnosti spojené s výkonem povolání.
  • Nevstupujeme do nepoctivých závazků a práv.
  • Naši dobrou pověst a obecné uznání neohrožovat neodborností, nekorektností a nepoctivým jednáním, neboť jsme si vědomi, že při výkonu povolání reprezentujeme celou profesi.